De Uitdaging: "Zelfstandige huurders"

Heerenveen - In de rubriek De Uitdaging portretten van mensen met een bijzonder verhaal en de uitdaging in hun leven. Deze keer Rein Swart, directeur-bestuurder bij Accolade.

Rein Swart (63) wilde na de middelbare school wel naar de sportacademie, alleen daar was hij niet goed genoeg voor. Ook zag hij een carrière als journalist wel zitten, maar werd uitgeloot voor de journalistenschool in Utrecht. Als werkstudent werkte hij bij allerlei bedrijven en koos uiteindelijk om psychiatrisch verpleegkundige te worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Daar werkte hij op de opnameafdeling waar hij vooral mensen tegenkwam die volslagen de weg kwijt waren, depressief waren of helemaal in de war waren. Na de psychiatrie kwam Rein te werken in de verslavingszorg waar hij jonge verslaafden hielp om af te kicken en om inzicht in zichzelf te krijgen. Hij werkte bij de reclassering toen hij een vacature zag waarin een manager werd gezocht voor een studentenhuisvestigingscorporatie in Groningen.

Wereld van wonen

“Ik zei tegen mijn vrouw Janneke: ‘Dat lijkt me wel wat voor jou’. Zij was namelijk toen net klaar met haar studie bedrijfskunde. Maar toen sprak zei de gevleugelde woorden: ‘Heb je weleens van projectie gehoord? Misschien denk je er zelf over na.’ En nog diezelfde avond heb ik gebeld, twee uur lang met een mevrouw aan de telefoon gehangen, mijn cv opgestuurd en zat ik in de wereld van het wonen”, zegt Rein Swart. Voor hem was het een prachtige omslag. Binnen de verslavingszorg en reclassering was Rein het management al wat ingerold en dat vond hij heel erg leuk. “Voor mij is leidinggeven, het managen, je mensen het onderste uit de kan laten halen. Je bent er vooral om de ander te stimuleren, om ervoor te zorgen dat zij maximaal tot hun recht komen.” Het bijzondere voor Rein was ook, dat hij de mensen die hij in zijn vorige werk tegenkwam, nu huisvest.

Accolade

Zijn eerste baan in de wereld van het wonen was in Groningen. Zo’n zeven jaar geleden kwam Rein terecht bij Accolade als directeur van de vestigingen Heerenveen en Joure. Sinds een jaar of vijf is hij als directeur-bestuurder samen met twee collega’s verantwoordelijk voor heel Accolade. Hij heeft Algemene Zaken onder zijn hoede. “Dat betekent de strategie bedenken van Accolade. We hebben 16.000 woningen en daar wonen 25.000 mensen in. Dat betekent nadenken over de woningen van vandaag en hoe die er morgen en overmorgen bijstaan. Dat koppelen we aan wat de markt vraagt in Friesland, aan de demografische ontwikkelingen. De gezinssamenstelling wordt kleiner, er is vergrijzing en vorig jaar hadden we de instroom van statushouders. We willen al onze doelgroepen zo goed mogelijk huisvesten.” Rein heeft veel contact met de gemeentes waarin Accolade woningen heeft en overlegt over hoe Accolade haar werk zo goed mogelijk kan doen.

Huurder zelf eigenaar

“Ook een hele belangrijke is het overleg met de huurdersorganisaties over hoe zij de wereld zien. Dan kom je ook bij een van mijn grootste drijfveren of uitdagingen. Ik vind dat huurders zelf eigenaar zijn van hun woning en woonomgeving. Wij faciliteren het, maar het is vooral aan hen. De afgelopen jaren pamperden we de mensen heel erg, wij wisten wel wat goed voor ze was, maar daar nemen we nu afscheid van. We moeten stoppen met denken voor de ander en veel meer denken met onze huurders.” Als er vroeger bijvoorbeeld groot onderhoud werd gepleegd, dan bedacht Accolade hoe ze dat gingen doen en kregen de huurders een briefje. Maar nu worden de huurders er in het voortraject steeds meer bij betrokken met de vraag om met Accolade mee te denken. “Wat zijn voor jullie belangrijke dingen? Hoe moet het eruit gaan zien?”

Duurzaamheid

“Mijn idealen hebben wel van doen met een samenleving die ook daadwerkelijk staat voor samen en leven. Dat je oog hebt voor elkaar en dat je op zoek bent naar hoe jij en ik van toegevoegde waarde voor elkaar zijn, zonder voortdurend bij elkaar op de koffie te komen. Daarnaast wil ik mij inzetten voor een duurzame samenleving.” Rein zou graag willen bereiken dat al het bezit van Accolade in 2040 energieneutraal is en liever nog dat het energie opwekt. Twee mensen zijn daar voor hem belangrijk in geweest. “Dat is Karl-Henrik Robèrt, grondlegger van The Natural Step (TNS). Bij TNS gaat het erom dat je bij elk besluit dat je neemt in je leven en in je bedrijf, nadenkt over of het ook belangrijk is voor de duurzaamheid van deze aarde. Breng je met die keuze niet meer chemische middelen op aarde dan de aarde aan kan?” Daarnaast heeft oud-astronaut Wubbo Ockels, Rein geïnspireerd. “Hij heeft de aarde op afstand gezien en zag ook de rotte plekken. Op zijn sterfbed zei hij in mijn optiek de onsterfelijke woorden: ‘Als je iets liefhebt, dan wil je het toch niet kwijt?’”

Zelfstandigheid

Het werk wat Rein deed voordat hij bij woningcorporaties terechtkwam, mist hij niet. “Nee, ik vind het fascinerend en zo prettig om medewerkers te zien groeien. Wat wij graag willen met onze huurders, dat ze zelf eigenaar zijn en zelf zo veel mogelijk verantwoordelijk nemen, wil ik ook voor onze medewerkers.” Hierin zit wel een overeenkomst met zijn werk in de hulpverlening. Rein kon het probleem niet voor de patiënten oplossen, maar kon ze wel helpen door te vertellen hoe ze het probleem zelf aan konden pakken. “Mijn medewerkers kan ik ook niet beter maken, maar wel stimuleren, verleiden en uitdagen. Hierdoor ontstaan hele zelfstandige medewerkers die ook tegenspraak durven te geven. Ik denk dat dat het allermooiste is.” Mieke van Veen