Stemmen voor publieksprijs van het Groene Lintje 2017

HEERENVEEN - Vanaf oktober tot 1 december dit jaar hebben de bewoners van de gemeente Heerenveen personen of organisaties kunnen aanmelden die naar hun mening in aanmerking moeten komen voor het Groene Lintje.

Er zijn deze keer zes personen en organisaties aangemeld: Andries van den Akker, voor zijn werk in de buurt. Hij houdt het schoon, repareert en verft en hangt planten op en houdt de jeugd een beetje in het gareel. Repair Café Heerenveen, verkleint de afvalberg van kapotte apparaten en minimaliseert het gebruik aan grondstoffen. Hilda Feenstra, Hilda is schrijfster van het boek 'Duurzaam moet je durven'. Dit boek geeft je de kennis, de inspiratie en het handelingsperspectief om thuis, op je werk en in de samenleving vanuit persoonlijk leiderschap bij te dragen aan een betere wereld. Project Sinnebuorren Akkrum, in opdracht van woningcorporatie Elkien worden er duurzame woningen gebouwd met slimme snufjes zodat de verrassend complete woningen veel wooncomfort bieden in combinatie met lage woonlasten. D&R Catering, is een ambachtelijk cateringbedrijf dat zoveel mogelijk gebruik maakt van gezonde voeding (superfoods). Ook wordt gewerkt met zo weinig mogelijk e-nummers. Project Sinnetafel, is samen met deskundigen, omwonenden en belanghebbenden om Klaverblad Oost in te richten met een combinatie van wensen van natuur, landbouw, wonen bedrijven en zonnepanelen. Vanaf nu tot en met 25 januari kan er gestemd worden via secretaris@groenlinks-heerenveen.nl onder vermelding van GroenLintje met de naam van de persoon of organisatie waar de voorkeur naar uit gaat. Op 26 januari 2018 is de prijsuitreiking in gebouw Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1 te Heerenveen. Aanvang 20:00 uur.