De Ontmoeting: WereldLichtjesDag

Heerenveen - Waar komen mensen elkaar tegen de komende weken? Vandaag in de rubriek De Ontmoeting Annet Althuisius-Hofstra, organisator van WereldLichtjesDag bij uitvaartzorg Van der Zwaag.

Wie ben je?

“Mijn naam is Annet Althuisius-Hofstra. Ik ben bij uitvaartzorg Van der Zwaag werkzaam als nazorgadviseur en als funerair spreker. In overleg met de nabestaanden schrijf ik een In Memoriam en geef ik invulling aan het afscheid dat zij moeten nemen. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de organisatie van een aantal herinneringsbijeenkomsten, zoals het gedenkconcert Memorial Moments en WereldLichtjesDag dat dit jaar 10 december plaatsvindt.”

Hoe zou je WereldLichtjesDag omschrijven?

“WereldLichtjesDag is een moment waarop, over de gehele wereld, op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip, wordt stilgestaan bij het overlijden en het moeten missen van een kind, ongeacht de leeftijd. WereldLichtjesDag is een moment waarop de verbondenheid met elkaar, het kunnen delen van hetzelfde gemis, gevoeld wordt. Maar ook het weten dat je er op dat moment voor elkaar bent omringd door het licht van alle kaarsjes die dan branden en de warmte van elkaar. Het samenzijn zegt meer dan duizend woorden ons kunnen vertellen.”

Hoe staan jullie stil bij WereldLichtjesDag?

“Dit jaar wordt de bijeenkomst in samenwerking met de gemeente Heerenveen georganiseerd. De sfeervolle locatie, het kerkje op de begraafplaats Schoterhof in Nieuweschoot, leent zich uitstekend voor deze bijeenkomst en draagt bij aan het gevoel van warmte, verbondenheid. Een begraafplaats is tenslotte ook een gedenkpark. Het kerkje zal vanaf 18.30 uur geopend zijn. Om 19.00 uur zullen de kaarsjes worden ontstoken en noemen we de namen van de kinderen die we willen gedenken. Er is ruimte voor muziek, een gedicht. Een ieder die zich hierdoor aangesproken voelt, is welkom. Na afloop is er een samenzijn in het kerkje om in informele sfeer gedachten en gevoelens met elkaar te delen.”

Wat kunnen mensen doen als ze hieraan mee willen doen?

“Iedereen die een kaarsje aan wil steken, de naam wil laten noemen van het kind waar zij zich verbonden mee voelt, is op 10 december welkom in het kerkje op de begraafplaats Schoterhof. Men kan van ons een kaarsje aangereikt krijgen, maar mag uiteraard ook zelf een kaarsje meenemen om aan te steken. Iedereen die een gedicht voor wil dragen of een korte tekst uit wil spreken, kan dat bij binnenkomst in het kerkje aangeven. Ook kunnen dan de namen worden doorgegeven van de kinderen die we willen gedenken. Uiteraard zal er ook een kaarsje aangestoken worden voor de kinderen die niet bij naam genoemd worden maar wel altijd bij ons zijn. En als het kindje geen naam heeft gekregen, is men ook van harte welkom om te gedenken en een kaars aan te steken. Als mensen vragen hebben of meer informatie willen, dan kunnen ze bellen met Uitvaartzorg van der Zwaag op telefoonnummer: 0513 622339.”

Wat zou je verder nog kwijt willen?

“Door middel van het met elkaar beleven van WereldLichtjesDag hopen we licht en warmte te verspreiden, dat mensen elkaar kunnen laten weten niet alleen te staan met hun verdriet. Want geen kind wordt zo gemist als een kind dat er niet meer is.”