Gemeente wil meer grip op bewindvoerders

WOLVEGA -   De gemeente Weststellingwerf wil een passende dienstverlening aan bieden aan de inwoners die in financiële problemen zitten. Het gaat om een goed financieel inkomensbeheer. 

Vanuit diverse kanalen bereik de gemeente signalen dat de kwaliteit van bewindvoering in een aantal gevallen te wensen overlaat. Als gemeente is er weinig grip op de kwaliteit van de geleverde diensten van bewindvoerders. Daarnaast wordt vanuit bewindvoering zelf (in een aantal gevallen) gesignaleerd dat er weinig tijd beschikbaar is om te werken aan de zelfredzaamheid van de onderbewindgestelde. Daarbij kan de vraag gesteld worden of de bewindvoerder de meest aangewezen persoon is om hiermee aan de slag te gaan. Deze taak kan mogelijk beter belegd worden bij een hulpverlener, zoals een budgetcoach. Burgemeester en wethouders willen in de komende maanden gaan onderzoeken of er een aantal instrumenten ingezet kunnen worden om meer grip te krijgen op de kwaliteit van de bewindvoerders. (Foto: Lenus van der Broek)