Hart voor Minima Heerenveen

HEERENVEEN - HEERENVEEN – INZAMELINGS-ACTIE Jaarlijks zorgt Steunpunt Minima Stichting Houvast ervoor dat chronisch zieken / minima die net niet in aanmerking komen voor de voedselbank een steuntje krijgen in de rug.Chronisch zieken hebben door het minimum inkomen onze extra aandacht omdat ook zij naast de extra hulp van de voedselbank vallen. Alle beetjes helpen om deze mensen niet te vergeten en te verrassen met iets moois om verlichting te geven.Stichting Houvast is direct of indirect niet betrokken bij een politieke partij en help gratis via haar spreekuur op woensdag  Herenwal 2 " oer de brege" Overige activiteiten zijn noodhulp op gebied van huishoudelijke zaken, gratis kleding, een jaarlijkse gratis dagtocht, gratis actiedagen voor kinderen welke gedragen worden door giften en/of sponsor. *Voor chronisch zieken / minima met een beperkt budget in Heerenveen  zijn we op zoek naar pannenkoeken-poffertjes-cakemix, koffie, slagroom, hartige hapjes, kerstpakketten, verzorgingsartikelen, langhoudbare producten.* Wij streven er naar, met hulp van al onze vrijwilligers, een zo mooi mogelijk pakket samen te stellen waarbij  "Hart voor Minima " geldt.  Sponsors kunnen zich aanmelden via telnr. 0513-632329 waarbij ook verdere informatie gegeven kan worden. of een datum waarbij we uw bijdrage mogelijk kunnen ophalen. Ook financiële steun is mogelijk via: rekeningnr.NL03RABO032884569  t.n.v. “Hart voor Minima". HARTELIJK DANK namens onze vrijwilligers en bestuur van Steunpunt Minima St. Houvast . KvK 01081923