Onthulling Heerenveens Kerkzilver in Museum Heerenveen

HEERENVEEN -  De Protestantse Gemeente Heerenveen heeft een bijzondere collectie Heerenveens kerkzilver in bezit. Op 6 december wordt dit zilver uit de 17e eeuw voor een langdurig bruikleen overgedragen aan Museum Heerenveen.

Tot op heden is het kerkzilver zorgvuldig in een kluis bewaard en wordt het weinig in het openbaar getoond. Zowel de PKN Heerenveen als het museum zijn van mening dat dit prachtige kerkzilver voor de hele gemeenschap te zien moet zijn. Deze gedeelde wens heeft de PKN Heerenveen doen besluiten het kerkzilver in langdurig bruikleen te geven aan het museum, waar het een prachtige plek krijgt in de zilverschatkamer. In de protestantse kerk worden zilveren voorwerpen gebruikt tijdens de viering van het Heilig Avondmaal. Sommige voorwerpen zijn versierd met voorstellingen die betrekking hebben op het leven en de dood van Christus of met personificaties van de goddelijke deugden Geloof, Hoop en Liefde. Opvallend is dat een aantal avondmaalsbekers – die in Heerenveen zijn gemaakt – aan de onderkant zijn versierd met een afbeelding van de kerk of de klokkenstoel bij de kerk. De in bruikleen gegeven objecten lijken op het eerste gezicht nogal saai in vergelijking met de rijkversierde zilverwerken in de zilverzaal. Maar schijn bedriegt. Voor wie beter kijkt ziet het vakmanschap in het grafeerwerk. Het Heerenveens kerkzilver is een waardevolle aanvulling voor het verhaal van Heerenveen.   Vanaf 7 december is het Heerenveens kerkzilver te zien in de zilverschatkamer van Museum Heerenveen.