VVD wil goede bereikbaarheid tussen Friese dorpen en de Randstad

HEERENVEEN -    VVD Heerenveen is verbaasd over de berichtgeving dat vanaf december de  intercitytrein tussen Leeuwarden en Den Haag niet meer stopt op de stations Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega.

Als reden hiervoor is aangegeven dat de reistijd van reizigers die vanuit Leeuwarden naar Den Haag (en omgekeerd) reizen veel korter wordt. Echter voor veel inwoners van het dorp Akkrum en omstreken wordt de reistijd veel langer. Reden voor VVD-raadslid Zwany van Brussel hierover vragen te stellen aan het College. Zij wil weten of een dergelijk aangepast schema is overlegd met het College van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast wil de VVD weten of het College het met de VVD eens is dat Akkrum een belangrijke opstapplaats is en een verlengde reistijd van 25 minuten voor opstappers uit de dorpen onaanvaardbaar is. Tenslotte roept van Brussel namens de VVD het College op om zo spoedig mogelijk in overleg te gaan met de NS, samen met de Provincie, de gemeente Leeuwarden (Jirnsum-Grou) en de gemeente Weststellingwerf (Wolvega).

Ook de Christen Unie maakt zich zorgen en spreekt van een verschraling van de dienstregeling. ‘Reizigers uit Grou-Irnsum, Akkrum en Wolvega moeten eerst met de stoptrein naar Heerenveen, Meppel of Zwolle en vervolgens overstappen op een intercity. Dat kost bijna een half uur extra reistijd’, zegt Ynze de Boer van de ChristenUnie. ‘Wij staan voor een goed openbaar vervoer. Een treinreis naar de Randstad kost nu al veel tijd. Dat wordt hiermee niet beter.’

De ChristenUnie is steeds voorvechter geweest van goed en snel openbaar vervoer naar de Randstad. In december gaat  de een vierde trein per uur rijden naar de Randstad. De provincie Fryslân betaalt daaraan mee. De fractie is blij dat met dat extra budget het openbaar vervoer verbeterd wordt. ‘Maar dat moet dan wel goed gebeuren. We willen graag dat ook reizigers uit Akkrum, Wolvega en Grou-Irnsum van die verbetering profiteren. Als zij vervolgens niet meer met de intercity kunnen, dan gaat er volgens ons iets niet goed’, aldus De Boer.