,Bokwerder Belang' in Posthuis Heerenveen

HEERENVEEN / BOKWERD -  De Friestalige theatervoorstelling ‘Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018’ maakt momenteel een zegetocht door de provincie.

‘Bokwert’ is een vrolijke persiflage op Culturele Hoofdstad 2018, gespeeld door Jan Arendz en Marijke Geertsma, met een gastrol voor Anneke Hondema. In het Heerenveense Posthuis Theater is de voorstelling, te zien op 2 december, al weken uitverkocht. Bij voldoende belangstelling komt er een tweede voorstelling.

Bokwerd (op zijn Fries ‘Bokwert’) is een fictief dorp in Friesland, in de jaren ’70 bedacht door schrijver/journalist Rink van der Velde (1932-2001).  De Leeuwarder Courant nam in die tijd wekelijks artikelen over uit de dorpskrant, het 'Bokwerder Belang'. Hierin beschreef de hoofdredacteur de perikelen in het dorp en de eeuwige strijd met de ‘Hoofdplaats.’ Dat gebeurde in een soort van vernederlandst Fries, wat hilarische columns opleverde. Inmiddels zijn we bij ‘2018’ en rond het Culturele Hoofdstadjaar heeft Plaatselijk Belang heel wat te stellen met de eigen ‘mienskip’. Moet er een fontein komen? Is de grutto de enige vogel die bedreigd wordt? Is het dorpsfeest cultureel erfgoed? Het zet de onderlinge verhoudingen op scherp.

In het Posthuis Theater is de voorstelling uitverkocht, maar er is zoveel belangstelling voor dat de kans bestaat op een extra voorstelling, op zondagmiddag 4 februari om drie uur ’s middags. Het Posthuis Theater en J&M Teaterwurk (Arendz en Geertsma) laten een extra voorstelling doorgaan wanneer minimaal honderd mensen bereid zijn een theaterkaartje te kopen. Daarvoor kan men zich op een wachtlijst laten zetten. Dat kan door een e-mail te sturen naar receptie@posthuistheater.nl. Er hebben zich intussen 65 mensen gemeld voor die extra voorstelling. Direct na de eerste voorstelling op 2 december kan wellicht al worden besloten de extra speelbeurt door te laten gaan.“Dat moet wezen, vanzelfs,” zouden ze in Bokwerd waarschijnlijk zegen

 Foto: Cees Veenstra