De Uitdaging: “Tevreden dorpelingen”

Heerenveen - In de rubriek De Uitdaging portretten van mensen met een bijzonder verhaal en de uitdaging in hun leven. Deze keer Bonne Schokker, voorzitter van Plaatselijk Belang Oude- en Nieuwehorne.

Zo’n zeventien jaar geleden kwam Bonne Schokker (69) in Nieuwehorne te wonen. Hij woonde destijds in Heerenveen toen hij mannenkoor Jan de Roas Sjongers zag optreden in het gemeentehuis van Heerenveen. Dat gemeentehuis was toen net verbouwd en ter gelegenheid van de opening zongen de Jan de Roas Sjongers enkele liedjes. Een van die zangers was een bekende van Bonne. Hij sprak met hem en zei: ‘Is dit niet ook wat voor jou?’ Bonne ging een keer op een maandagavond naar een repetitieavond in het dorpshuis van Nieuwehorne, kwam bij de Jan de Roas Sjongers terecht, kreeg verbondenheid met het dorp en besloot samen met zijn vrouw te verhuizen naar Nieuwehorne. Sindsdien woont hij met veel plezier in Nieuwehorne. Sinds eind 2016 is Bonne voorzitter van Plaatselijk Belang Oude- en Nieuwehorne.

Voorzitter

“Zolang mijn vrouw en ik hier in Nieuwehorne wonen, zijn we al lid van Plaatselijk Belang. Ik heb altijd wel in besturen gezeten. Ik zit hier bijvoorbeeld ook in Stichting Volksvermaak. Die stichting organiseert onder andere de sinterklaasintocht, de kerstmarkt en de avondvierdaagse. Ik hoorde dat men een bestuurslid zocht voor Plaatselijk Belang, dat leek mij wel een uitdaging en toen heb ik mij opgegeven”, zegt Bonne Schokker. De toenmalige voorzitster wilde wat eerder uit het bestuur en toen is Bonne ingestapt. Hij kwam gelijk als voorzitter in het bestuur van Plaatselijk Belang terecht. “Plaatselijk Belang trok mij. Je bent veel bezig met het dorp en met gemeentelijke zaken en dat leek me interessant.”

Gemeente

Bonne vind het heel belangrijk voor de dorpen dat men lid is van Plaatselijk Belang. Oude- en Nieuwehorne tellen samen zo’n 1100 inwoners en Bonne schat dat de helft daarvan lid is van Plaatselijk Belang. Als voorzitter probeert hij er echt voor de inwoners te zijn en hun vragen of problemen die ze tegen komen te beantwoorden of op te lossen. “Ik krijg weleens telefoontjes over waarom er aan bepaalde trottoirs niks wordt gedaan. Iemand met een invalidenwagentje kan er dan bijvoorbeeld niet op- of afkomen. Of dan zitten er zulke brede naden tussen de trottoirtegels dat iemand in een rolstoel vast kan blijven zitten. Dan pleeg ik een telefoontje naar de gemeente van: hoe zit het?” De gemeente geeft dan vervolgens aan dat het bijvoorbeeld volgend jaar wordt aangepakt en Bonne communiceert dat dan naar de inwoners.

Onderling

Maar Bonne zorgt er ook wel voor dat hij met inwoners onderling dingen oplost of opknapt. “We hebben een hertenkamp en als de beheerder bijvoorbeeld aankaart dat iets opgeknapt of veranderd moet worden, dan trommelen wij mensen op en gaan we met z’n alleen een zaterdag helpen. We hebben ook fietspaden die opgeknapt moeten worden en dan gaan we met een aantal inwoners schoffelen om het pad weer goed toegankelijk te maken. De dorpeling zijn erg actief en helpen graag mee.”

Dorpsvisie

“Iets anders waar wij als Plaatselijk Belang voor hebben gezorgd, zijn de AED kasten die we hebben opgehangen. Ook het onderhouden van contacten met inwoners die dichtbij lelievelden wonen die bespoten worden met een bepaald vergif is een taak van het bestuur en de woningbouw is een onderwerp waar wij druk mee zijn. Met alles wat we doen als Plaatselijk Belang, proberen we toe te werken naar de dorpsvisie tot 2020 die we hebben opgesteld.”

Gas

Ook het onderwerp gas speelt momenteel in Oude- en Nieuwehorne. Daarvoor heeft Plaatselijk Belang Oude- en Nieuwehorne contact met omliggende Plaatselijke Belangen en daaruit zijn twee mannen gekozen die vrij mandaat hebben gekregen om hier richting de gemeente op in te spelen. “Als er ontwikkelingen zijn, halen ze ons erbij. Het is prettig om die twee mannen, die er ook verstand van hebben, dat zo te laten doen.”

Welzijn

“Wat ik als voorzitter wil betekenen voor de inwoners van de dorpen, is zorgen voor het welzijn van mijn dorpsgenoten. Ik wil dat men hier met alle plezier woont. En dat ik dat samen met de andere bestuursleden op een leuke en goede manier voor het dorp kan doen. Dat vind ik belangrijk.” Bonne’s uitdaging sluit hier nauw op aan. Hij ziet het als uitdaging dat iedereen tevreden is in het dorp en dat hij daar een stukje aan mee mag bijdragen door middel van Plaatselijk Belang.

Toekomst

Wat Bonne zou willen voor de toekomst van de dorpen, is dat er meer nieuwbouw gepleegd mag worden. De dorpen mogen niet uitgebreid worden, maar inbreiding mag wel. “We hebben bijvoorbeeld een sportveld dat niet meer gebruikt wordt, daar mogen woningen op en dat is inbreiding. Die nieuwe woningen trekken hopelijk jonge gezinnen aan. En als die kinderen hier naar school gaan, dan blijven de scholen ook bestaan. Als er scholen zijn, dan hebben de fietsenmaker, de supermarkt en het tankstation ook een functie. De jeugd van 17/18 jaar verlaat de dorpen vaak en gaat ergens anders heen, maar veel komen op latere leeftijd toch hier terug. De omgeving hier is echt heel mooi. Je hebt hier bossen, heide en vennetjes. Er zijn dorpelingen die wandelen hier al jaren, maar als ze dan meelopen met de avondvierdaagse, dan komen ze toch op paden waarvan ze niet wisten dat ze er waren. Dat is het leuke eraan, hier is meer dan alleen maar die dorpjes.” Mieke van Veen