PvdA ziet kansen voor basisbaan

HEERENVEEN -    De PvdA wil van het college van B&W van Heerenveen weten of het mogelijkheden ziet om de basisbaan in te voeren.

Een basisbaan is een  ondersteunende baan in bijvoorbeeld de sectoren zorg, onderwijs of beheer. Deze banen worden gefinancierd door de overheid en grotendeels betaald uit uitkeringsgeld.  De gemeente Groningen is recent al een verkenning gestart naar de mogelijkheden. Met dit plan zou Heerenveen een flink aantal mensen uit de bijstand kunnen helpen. De cijfers uit de recent vastgestelde begroting voor 2018 onderschrijven dat in Heerenveen een groot aantal mensen van een bijstandsuitkering leeft en dat dit aantal alleen maar toeneemt. Veel bestaande vacatures waarvoor instellingen geen geld hebben worden met de invoering van de basisbaan ingevuld en betaald op het minimumloon waardoor er geen sprake van verdringing is. Het plan gaat de gemeente wel geld kosten: namelijk het verschil tussen bijstand en minimumloon. Gelet op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zal dit op termijn worden terugverdiend omdat deze mensen met werkervaring zullen doorstromen naar reguliere banen. “Het is een mooi plan waarbij we werkelijk wat zouden kunnen doen voor mensen die nu moeilijk aan een baan kunnen komen en veelal in uitzichtloze situaties zitten”,  aldus PvdA raadslid Elly Bijlsma. De PvdA heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp.