Themabijeenkomst Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf

OLDELAMER -  Grote belangstelling was er donderdagavond in het dorpshuis 't Griffioentje in Oldelamer voor de themabijeenkomst: 'Thuis in Eigen Dorp: Het Succes!', georganiseerd door de Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf (VKD).

Deze bijeenkomst was georganiseerd voor de besturen van de vereniging van Plaatselijk Belang in Weststellingwerf. Naast deze bestuurders waren  vertegenwoordigers van diverse organisaties vertegenwoordigd. Burgemeester André van de Nadort en wethouder Jack Jongebloed waren eveneens van de partij.

In oktober 2016 is dit thema over de ouder wordende dorpsbewoners ook behandeld, maar dan vooral in de informatieve zin.

 Nu werden er successen gedeeld, die door plattelandsbewoners, door middel van korte films, werden gepresenteerd. Na iedere filmpresentatie werd een kleine toelichting gegeven door de betrokkenen, waarna Pim Pera, bestuurslid van de VKD, de hele zaal aan het werk zette, om na te denken over het behandelde thema en vooral naar mogelijkheden te zoeken, om het eigen dorp met de materie aan de slag te krijgen.

Vervolgens werd door Sippy Tigchelaar een discussie geleid, waardoor de verschillende ideeën en oplossingen door de zaal gedeeld werden.

Er werden drie onderwerpen behandeld:

  1. Mijn huis op maat, waarbij vooral gekeken wordt naar de technische kant om veilig en comfortabel in het eigen huis te blijven wonen.
  2. Blij(f) wonen richt zich op de sociale kant van de senioren, waarbij eenzaamheid en zelfredzaamheid worden belicht.
  3. Na de pauze werd het thema Ruilverwoning onder de aandacht gebracht. Hierbij wordt onderzocht of het beschikbare vastgoed in het dorp geruild kan worden of een andere bestemming kan krijgen, met behoud van het landelijk karakter van de woonomgeving. Verrassend is daarbij dat jongeren/starters mogelijkheden krijgen om zich (opnieuw) in de kleine dorpen te vestigen.

Aan het einde van de avond vatte Sippy Tigchelaar de bijeenkomst samen. Plaatselijk Belang moet vooral signaleren, wie hulpbehoevend is in het dorp. Wanneer je, als oudere, vertrekt uit het dorp, moet je zoveel achterlaten aan sociale activiteiten.

Burgemeester Van de Nadort concludeert dat saamhorigheid mogelijkheden biedt, om zaken op te lossen en niet alleen problemen te signaleren. De samenleving verandert door ontgroening en vergrijzing. ,,Wij moeten vooral zorgen voor een comfortabele oude dag. Bij  Ruilverwoning kan nog een aspect genoemd worden: Duurzaamheid. Dat geeft ook mede een ingang om financiering voor elkaar te krijgen,'' aldus de burgemeester.

(Foto: Lenus van der Broek)