Dorpsarchief Steggerda herhaalt sneupersmiddag

STEGGERDA -    Zondag 19 november aanstaande herhaalt DorpsArchief Steggerda de in april jongstleden gehouden sneupersdag.

De toeloop was toen ter tijd zo groot, dat het niet voor iedereen mogelijk was om al het gepresenteerde de volledige aandacht te geven. Daarom een herkansing om kennis te nemen van de bijzonder interessante boerengeschiedenis van Steggerda. Denk daarbij aan de bloeiende zuivelfabriek, die jarenlang de economische motor van het dorp was. Steggerda kende een Boerenleenbank, door boeren in het leven geroepen. Voorts een eigen lagere landbouwschool.  Zowel de plaatselijke katholieke parochie, als de hervormde gemeente bezaten en bezitten meerdere zogenoemde “kerkenplaatsen”, met omvangrijke landerijen. Over een twintigtal aansprekende boerderijen is onder meer in relatie tot het voorgaande informatie verzameld. Ook over de vroegere bewoners. Behalve boeren komen ook allerlei beroepen, verweven met het boerenbestaan aan bod. En uiteraard ook de vele verenigingen en organisaties, die samenhingen met  het boerenleven. Het geheel is verluchtigd met veel fotomateriaal. Met een aantal betrokkenen of nazaten zijn vraaggesprekken gehouden. Over hoe het vroeger was in de agrarische sector. Die vraaggesprekken zijn vastgelegd in een film. Het vertonen van deze film is om circa 15.00 uur. Tijdens de sneupersmiddag zal een zogeheten knophamerbijl uit de tijd van de Trechterbeker-cultuur tentoongesteld worden. Deze bijl is in de zestiger jaren van de vorige eeuw op het grondgebied van Steggerda gevonden en is rond 5000 jaar oud ! Daarnaast zullen nog meer in Steggerda gevonden fossielen en artefacten worden getoond. Tenslotte dient vermeld te worden, dat de heer Johannes Houtsma van het gemeentearchief van Weststellingwerf tijdens de sneupersmiddag aanwezig zal zijn. De bezoekers kunnen met hem kennismaken en hem vragen stellen op het terrein van genealogisch onderzoek en met betrekking tot het gemeentearchief. De sneupersmiddag wordt gehouden in het Multifunctioneel Centrum in Steggerda, Hendrik Deddenstraat 6. Vanaf 14.00 uur kan men gratis naar binnenlopen.