Scholieren de ijsbaan op voor schoon drinkwater op scholen in Ethiopië

HEERENVEEN -   Tussen 13 en 24 november schaatsen zo’n 1700 scholieren in Thialf, Heerenveen en de Elfstedenhal, Leeuwarden gesponsord rondjes voor kinderen in Ethiopië.

Ze doen dit in het kader van de 17de editie van Schaatsen voor Water. Kinderen uit het hele land gaan de ijsbaan op en laten zich per rondje sponsoren. Het geld dat daarmee wordt opgehaald is bestemd voor water- en sanitatieprojecten op basisscholen in Ethiopië van Plan Nederland. Wereldwijd sterven elke dag bijna 2.000 kinderen als gevolg van vervuild water. Voor meisjes betekent waterschaarste vaak dat ze elke dag uren moeten lopen om water te halen. Hierdoor kunnen ze niet naar school. Door vervuild water en slechte hygiëne zijn kinderen ook vaker ziek: jaarlijks missen ze hierdoor ruim 400 miljoen schooldagen. Het ontbreken van goede wc’s op school is voor meisjes een belangrijke reden om met school te stoppen. Met de opbrengst van Schaatsen voor Water worden in de regio Amhara in het noordwesten van Ethiopië drinkwatervoorzieningen aangelegd. Er wordt gezorgd voor goede sanitaire voorzieningen op scholen, waterkiosken gebouwd waar mensen drinkwater kunnen verkrijgen en er wordt voorlichting gegeven over hygiëne. Dankzij de inzet van scholieren in Nederland krijgen duizenden kinderen en hun familie toegang tot veilig drinkwater en betere hygiëne. Plan Schaatsen voor Water Schaatsen voor Water is een landelijk evenement van Plan Nederland, dat dit jaar voor de 17de keer wordt georganiseerd. Er doen zo’n 10.000 leerlingen mee, die zich per rondje laten sponsoren door familie, buren, vrienden en kennissen. De opbrengsten gaan naar water en sanitatieprojecten op basisscholen van Plan Nederland in Ethiopië. Eerdere edities van het evenement maakten water en sanitatie projecten mogelijk in Zambia, Malawi en Uganda.