Second opinion: kans op aardbevingen verwaarloosbaar

HEERENVEEN - De kans op een aarbeving door gaswinning vanuit de boorput in Langezwaag is verwaarloosbaar klein.

Dat wijst een ,second opinion' uit die het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen eerder dit jaar hebben laten uitvoeren door het onafhankelijke ingenieursbureau Frugo uit Groningen.

Fugro komt daarmee in haar onderzoek tot dezelfde resultaten als Vermilion. Bijvoorbeeld waar het gaat om de voorspelde bodemdaling. Deze schat Fugro, net als Vermilion, in op maximaal 13 mm. In de second opinion wordt ook bevestigd dat de kans op aardbevingen verwaarloosbaar klein is.

 Wethouder Siebren Siebenga: “De uitkomsten van de second opinion bevestigen dat er geen aanleiding is voor twijfels over de berekeningen van Vermilion noch over de toetsing daarvan door TNO en Staatstoezicht op de Mijnen (SdoM). Onze inwoners hadden vragen over de effecten van de gaswinning op de huizen en infrastructuur.  Deze extra doorlichting door een onafhankelijke partij was bedoeld om tegemoet te komen aan inwoners die twijfelen aan deze berekeningen.”

 Second opinion

Bij de second opinion heeft Fugro de cijfers getoetst die bij het ministerie van Economische Zaken ingediend zijn. Hierbij is gekeken naar de mate van de bodemdaling en het risico van aardbevingen.

 Onafhankelijke partij

Fugro opereert wereldwijd en verzamelt en interpreteert gegevens over het aardoppervlak en de bodem. Ze hebben hierdoor veel expertise op het terrein van mijnbouw, waaronder de effecten daarvan op huizen en infrastructuur. Fugro is niet betrokken bij de gaswinning in Langezwaag en heeft geen zakelijke relatie met Vermilion (laatste 10 jaar).