Veenbranden: kaf en koren

Heerenveen - Wat wordt er toch veel nieuws over ons uitgestort. Vanuit de Tweede Kamer, vanuit de provincie en dan ook nog eens vanuit de eigen regio. En alles steeds met vette koppen.

Is dit allemaal nieuws van waarde? Mediawijsheid is geboden, waarschuwde het provinciale hoofdblad al. Terecht. Mediabedrijven steken elkaar de loef af. Willen snel als eerste het nieuws brengen. Aan onderzoek wordt niet gedaan. Klakkeloos worden berichten van twitter, facebook, APP en SMS overgenomen. Zo worden meningen tot nieuws verheven. De kale feiten doen er niet toe. Mag ik vragen om zorgvuldigheid? Zorgvuldigheid gaat voor snelheid.  Ik maak er bezwaar tegen dat journalisten zelf nieuws maken. Daar zitten betrokken burgers niet op te wachten. Een voorbeeld, uit hetzelfde hoofdblad. Afgelopen zaterdag meldt de redacteur uit de regio eerst dat er twee Van der Valken zouden azen op een locatie in Heerenveen. Even verderop laat ze weten, dat de laatste Valk nog geen businessplan heeft ingediend. Ga daar eerst achteraan, zoek uit hoe het zit en laat ons dat weten. Dat is pas zorgvuldige nieuwsgaring. Nog een bericht uit LC, nu van de redactie uit een andere regio, die alarm slaat over toestanden in Smallingerland. Over springstoffen, paaltjes en trilwagens. Wat gebeurt er toch? Grote onrust bij de bevolking aldaar wegens werkzaamheden van het gasbedrijf Vermillion. Een doorgaans welingelichte bron in Smallingerland verzekert mij dat van enigerlei onrust geen sprake is. Het draait slechts om proefonderzoeken. Arme burger. Hoe kan deze opinies van feiten onderscheiden? Sensatieberichten van nieuws? Kaf van koren? Geef mij maar de rubriek ‘De ontmoeting’ in deze krant en ‘Veenbranden’ natuurlijk. Waarin lezers duidelijk maken wat hen bezighoudt. En wat voor hen écht nieuws is.  Remco Helder