,,Geen speelbal in familievete Van der Valk”

CDA - Heerenveen.

De partij verwacht dat Heerenveen met lege handen komt te staan, als het doel van de familie Matser is om de besluitvorming rond een Van der Valk-hotel bij de afslag Oranjewoud te frustreren. Fractievoorzitter Jentsje Abma van CDA Heerenveen heeft aan het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over de status van de plannen rond de Hajé-vestiging. ,,In de pers staan verhalen over de plannen van de familie Matser om te investeren in een Van der Valk-hotel op die plek. Navraag leert echter dat er door de familie nog weinig actie is ondernomen. Het lijkt er op dat zij er op uit is de besluitvorming van de andere plannen te frustreren.” Het Van der Valk-concern is opgesplitst in twee staken. De familie Matser is vooral actief in de noordelijke helft van het land. De andere tak van de familie heeft nu plannen voor een Van der Valk-hotel bij de afslag Oranjewoud. ,,Wij vragen het college nu om duidelijkheid. We weten dat er in Heerenveen discussie is over de komst van het Van der Valk-hotel in Oranjewoud. We moeten voorkomen dat wij hierdoor een speelbal worden in de familievete. Door verwarring te zaaien zouden wij eventueel kunnen besluiten om niet met de andere tak in zee te gaan. Dan lopen we het risico om uiteindelijk helemaal met lege handen te staan.” CDA Heerenveen wil daarom dat de familie Matser met duidelijkheid komt. ,,Boter bij de vis, op korte termijn. Hebben we die zekerheid dan kunnen wij als raad betere besluiten nemen.” De vragen van het CDA worden vanavond behandeld in de raadvergadering.