Salonorkest Sinnema oogst veel lof

WOLVEGA -  – Het 'Salonorkest Sinnema' uit Leeuwarden, met medewerking van zangeres Ineke Dijkstra en gitarist Lennart Fopma, trad op de jaarlijkse feestmiddag van De Zonnebloem, afdeling Wolvega, op in De Rank.Onder enthousiaste leiding van dirigente Nienke Jaarsma werd genoten van licht klassieke -, musical-, film- en popmuziek. Het overwegend uit fysiek beperkte ouderen bestaande publiek ervoer het als bemoedigend dat in dit bijna 100 jaar bestaande orkest prachtige liedjes worden gespeeld en gezongen.Vijftien vrijwilligers van de Zonnebloem verzorgden de organisatie en begeleiding van de 110 gasten tijdens dit concert. Daarnaast zorgden 30 vrijwillige chauffeurs voor het van huis halen en thuis brengen van de mensen.