Ingezonden: sloop Marijkhiem

Heerenveen - De redactie van de Heerenveense Courant ontving onderstaand ingezonden stuk van een lezer: 

Eerder heb ik geschreven dat met de ouderen van verzorgingshuis Marijkehiem werd  ‘gezeuld ‘. Haastig moesten de mensen naar Heremastate of elders verhuizen omdat in april zou worden gesloopt. Niet veel later was dat juni, toen oktober en nu naar verluid febr. 2018, kortom, men weet het niet.
De mager van Meriant in Heremastate was geraakt naar mijn ingezonden stuk, de directeur van Meriant reageerde met een mooi verhaal als reactie. Stand van zaken is nu; bij navraag bij Alliade, Meriant en Accolade, weet men niets, ik werd van het kastje naar de muur gestuurd om de vraag; wanneer is de sloopvergunning aangevraagd.
Kortom,er is blijkt mij bij navraag gemeente, nog nooit een sloopmelding aangemeld!!
Ik denk dat het een bezuinigingsmaatregel is. Eerlijkheid en betrouwbaar richting de bewoners is hier in het geding. Schande !
D. de Jong
Heerenveen