Concert voor mensen die een dierbare willen gedenken

DE KNIPE -  In de Nij Brongergea Tsjerke, Meyerweg 70 in De Knipe,  wordt vandaag 3 november om 19.30 uur het inmiddels jaarlijks terugkerende Concerto in Memoriam gehouden.

Het Concerto In Memoriam is een bijzondere gelegenheid om, samen met anderen en toch individueel, dierbaren te herdenken. Niet alleen de mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden worden herdacht. Het kan ook zijn dat u iemand tien of twintig jaar geleden een dierbare bent kwijtgeraakt. We willen iedereen de gelegenheid bieden om te gedenken. Het programma van het Concerto in Memoriam bevat een afwisseling van muziek, stilte, ritueel en poëtische teksten. De muzikale invulling wordt dit jaar verzorgd door Gitaarduo Jan Bartlema en Niels Eikelboom. De (poëtische) teksten worden geschreven en/of gesproken door Christine Schlette, Sjoerd van der Meer en Marjan van der Zwaag, allen uit De Knipe. Het concert is vrij toegankelijk.  Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om samen koffie/thee  te drinken en na te praten. Concerto in Memoriam is een samenwerkingsverband van leden van Plaatselijk Belang De Knipe, Doopsgezinde gemeente De Knipe en Protestantse Kerk De Knipe.