Voedselbank vraagt gemeente om structurele bijdrage

WOLVEGA - De Voedselbank Weststellingwerf vraagt de gemeente om een structurele bijdrage. Namens de Voedselbank pleitte Reint Oostra daar deze week tijdens de raadsvergadering voor. 

"Wat wij vragen aan u allen is om richting de komende begrotingsvergadering op 6 november nog eens na te denken over ons verzoek om de pakketten voor met name de kinderen maar liever alle gebruikers gezond te houden of te maken. Daar hebben we uw hulp bij nodig ook al gaat het om een particulier initiatief, omdat gemeentelijke voedselbanken nu eenmaal niet bestaan.  Bovendien leveren we ook nog eens een  bijdrage aan het tegengaan van voedselverspilling en dat in een land waar  we zoveel mensen in een moeilijke fase van hun leven een steuntje in  de rug proberen te geven", aldus Reint Oostra.

De Voedselbank ontving van de gemeente eerder een eenmalige bijdrage van 5000 euro. Volgens de Voedselbank zou het mooi zijn als dit eenmalige gebaar in beleid wordt omgezet zoals ook gelden worden vrijgemaakt voor onder meer de Stichting Leergeld, Beweegprogramma’s, Buurtsportwerk , het JOG project. De gemeente wil in de komende jaren het Armoedebeleid tot een speerpunt maken. In dat beleid past volgens de Voedselbank Weststellingwerf ook een structurele ondersteuning.