Archief Duitse Orde naar Museum Heerenveen

HEERENVEEN/NES -   Menigeen wil graag meer weten over de 5 kloosters, die eerder in onze omgeving stonden, maar spijtig genoeg ook weer zijn verdwenen. Gelukkig is daar professor Hans Mol nog, die er een hele studie op heeft losgelaten.

In Museum Heerenveen vertelde hij de afgelopen week over het reilen en zijlen van ondermeer de Kloostersaneringen in het Boorne gebied van omstreeks 1470. Een vergelijk tussen het Haskerconvent en de Commanderij van Nes (onder Akkrum).

Drie kloosters, Nes (bij Akkrum), Schoten (bij Oudeschoot) en Steenkerk (bij Luinjeberd), vielen onder de Duitse Orde, vertelde hij. Na 1451 kwam de neergang in het klooster van Nes. Zo stuurden de laatste overgebleven monniken zelf een alarmerende brief naar hun districtsleiding in Utrecht (Balije van Utrecht).

Het kon zo niet langer doorgaan vonden ze, de administratie was een wanorde, missen werden overgeslagen en de overste (Commandeur) legde het aan met vrouwen. Verder waren er nog twee kloosters die niet onder de Duitse Orde vielen, te weten het (zuster-)klooster van Aalsum (onder OudeSchouw), dat toen nog op het grondgebied van de Grietenij Utingeradeel stond.

Daarnaast was er nog het Haskerconvent van Haskerdijken. De vijf Kloosters vallen allen toevalligerwijs onder de huidige gemeente Heerenveen. Het ruime archief werd donderdagavond overgedragen aan de stichting ‘Friese Huizen van de Duitse Orde’ en voorzitter Roland van der Starre nam het namens de Stichting in ontvangst. Wij zullen het erfgoed verder uitdragen 

Op de  foto neemt voorzitter Roland van der Starre van FHvdDO het archief in ontvangst van Linda Trip direkteur van het museum Heerenveen.