PvdA dringt aan op deelname aan Fryslân Hartveilig

HEERENVEEN -  De PvdA wil van het college van B&W weten of Heerenveen ook kan aansluiten bij Fryslân Hartveilig.

Deze organisatie ondersteunt de hulpdiensten bij het verbeteren van de hartveiligheid in Friesland. Heerenveen blijkt één van de gemeenten te zijn die nog niet deelnemen. De kans op overleven van een hartstilstand is in Friesland kleiner dan in andere gebieden van Nederland. Fryslân Hartveilig zet in het verhogen van burgerhulpverleners en AED’s. Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme kan herstellen na een hartstilstand. Door de inzet van burgers en AED’s worden aantoonbaar levens gered, omdat directe hulp na een hartstilstand van levensbelang is, zegt Edwin Duursma, de voorzitter van Fryslân Hartveilig. Hij heeft recent de gemeenten Heerenveen en De Fryske Marren opgeroepen zich aan te sluiten. “Fryslân Hartveilig streeft naar een dekkend reanimatienetwerk voor Fryslân. We hopen dat Heerenveen ook kan aansluiten”,  aldus PvdA raadslid Elly Bijlsma. Fryslân Hartveilig wordt gesteund door de Nederlandse Hartstichting en de Regionale Ambulance Voorziening Fryslân. De PvdA heeft het college van B&W schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp.