Ingezonden: diensten van Yarden

Heerenveen - De redactie van de Heerenveense Courant ontving onderstaand ingezonden stuk van een lezer: 

Yarden heeft destijds de AVVL  pakket polis veranderd, zulks in het nadeel van de leden. Yarden is de laatste tijd negatief in het nieuws doordat nabestaanden achteraf een te hoge rekening kregen en waar in enkele gevallen de rechter uitspraak heeft gedaan.
Wat u moet doen is de keuzebrief met daarin vermeldt de rechten voor de nabestaanden tot 1 januari 2007 opvragen om zoiets te voorkomen. Dan goed bewaren bij de andere overlijdens papieren !
De nabestaande kunnen alsnog kiezen als zij het oude pakket van diensten afnemen zoals de overledene dat had tot 1 januari 2007, ongeacht de kosten van dat pakket.
Bovenstaande heb ik met de Consumentenbond besproken, welke destijds Yarden er op heeft aangesproken met genoemd resultaat.
D. de Jong
Heerenveen