Uniek concert  in de Heilig Geest Kerk in Heerenveen

HEERENVEEN - Op vrijdag 10 november, aanvang 19.30 uur, verzorgt het Jongenskoor “Dzvinochok” uit Kiev  onder leiding van haar dirigent  Ruben Tolmachov een bijzonder optreden.

Het koor is te horen samen met het Interkerkelijk Mannenkoor Drachten (IMD) onder leiding van dirigent Freddy Veldkamp. Het inmiddels wereldberoemde jongenskoor “Dzvinochok”  komt dit jaar op haar concerttournee door Nederland, ook in Heerenveen de prachtige Heilig Geestkerk aan de Crackstraat. Dzvinchok is een klassiek geschoold jongenskoor uit Kiev dat in 1967 werd opgericht en door het Sovjet-regime werd gedoogd. Het koor bezocht Nederland voor het eerst in 1993 en verzorgde sindsdien tientallen concerten in ons land. In 1996 sloot het koor zich aan bij de internationale organisatie Pueri Cantores. Dirigent Ruben Tolmachev staat garant voor een delicate klankkleur en een kenmerkende helderheid in de uitvoering van het repertoire. De muzikale basis is de orthodox Byzantijns-Slavische koorzang van waaruit het repertoire wordt uitgebouwd. Er ligt een bescheiden maar hoorbaar accent op koorzang die de identiteit van Oekraïne en zijn bevolking tot uitdrukking brengt en die de moeilijke postitie van het land laat horen. De concertreizen worden geïniteerd door een kleine, gevarieerde groep liefhebbers van Dzvinochok. Het stelt tevens de vraag of er in Nederland draagvlak is voor dit excellente koor uit de hoofdstad van Oekraïne en het wenst de bezoekers veel luisterplezier! Ondanks, of misschien wel dankzij, de politieke onrust in ons en hun land maakte het koor altijd een succesvolle tournee in Nederland. De jongens variërend in leeftijd van 10 tot 30 jaar zijn zeer gemotiveerd en hun dirigent Ruben Tolmacof is een geboren artistiek leider. Voor het repertoire wordt geput uit de rijke tradities van volksmuziek, religieuze koorzang uit Oost- en West-Europa en uit hedendaagse, lichte koormuziek. Het Interkerkelijk Mannenkoor Drachten (IMD) Het koor is op 26 januari 1960 opgericht als “Chr. Mannenkoor Gode zij d’eer”. Deze naam is in 2002 gewijzigd in “Interkerkelijk Mannenkoor Drachten”. Het koor heeft in de loop der jaren een uitgebreid repertoire opgebouwd, waaronder uiteraard een aantal Friestalige nummers. Er wordt regelmatig medewerking verleend aan kerkdiensten, concerten en andere evenementen. Ook worden zelf concerten verzorgd en is het koor regelmatig te beluisteren via radio en tv. In het verleden maakte het koor meerdere binnen- en buitenlandse reizen met uiteraard concerten op de bestemmingen. Momenteel telt het koor rond de 125 leden uit de brede regio van Drachten. Het koor repeteert iedere maandagavond met veel enthousiasme in de Zuiderkerk in Drachten onder deskundige leiding van haar enthousiaste dirigent Freddy Veldkamp uit Hardenberg   U bent allen van harte welkom op deze avond, er wordt een entree gevraagd van € 15,00 p.p., na aftrek van de onkosten zijn de opbrengsten bestemd voor het jongenskoor Dzvinochok, en dienen met name om de kosten van de muziekschool en de internaatkosten voor de jongens in Kiev te verlichten. Aanvang: 19.30 uur, deur open om 19.00 uur. Kaarten in voorverkoop verkrijgbaar bij Boekhandel v.d. Brug, Vleesmarkt 8 te Heerenveen.