Gemeentelijke erepenning voor Jacobus de Vries

HEERENVEEN -  Burgemeester Tjeerd van der Zwan heeft vrijdagavond de gemeentelijke erepenning uitgereikt aan Jacobus de Vries, voorzitter van de Stichting Heerenveenster skûtsje. Dit deed hij in cafe  “It Houtsje” in Heerenveen.  

 In 1994 (tot 20 oktober 2017) kwam Jacobus de Vries (75 jaar) in het bestuur van de stichting Heerenveenster skûtsje, eigenaar van het skûtsje de Gerben van Manen. Door zijn achtergrond als wedstrijdzeiler werd hij in 1996 voorzitter van de wedstrijdcommissie Terherne en wedstrijdleider van de jaarlijkse SKS-wedstrijden bij Terherne (tot 2013).

 Toekenning erepenning

Bij collegebesluit van 17 oktober 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen de gemeentelijke erepenning aan de heer De Vries toegekend.