Inwoners zeer tevreden over Wmo-ondersteuning

HEERENVEEN -  Waar de inwoners van de gemeente Heerenveen vorig jaar tevreden waren over de Wmo-ondersteuning, hebben ze nu aangegeven zeer tevreden te zijn.

Vooral het Wmo-gesprek met de Meitinker krijgt een hoge waardering. Dat blijkt uit een onafhankelijk Wmo-cliëntervaringsonderzoek. “De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat inwoners ten opzichte van vorig jaar nog positiever zijn over onze dienstverlening”, vat wethouder Jelle Zoetendal samen. “Onze meitinkers deden al goed werk en hebben dat ook nog eens verder verbeterd. Ook onze zorgaanbieders hebben aangetoond dat zij de hoge kwaliteit van ondersteuning kunnen vasthouden. Onze cliënten zijn nu zeer tevreden, maar we blijven natuurlijk scherp op onze toegang tot zorg, of dat nu voor volwassenen of voor jeugdigen is. Het doel is dat inwoners goed weten waar ze moeten zijn met hun hulpvraag en dat ze zo goed mogelijk geholpen worden.” Hoge waardering ondersteuning Het contact met de meitinker verloopt voor de meeste ondervraagden heel prettig: 90% voelt zich tijdens het gesprek zeer serieus genomen. Op de vraag over de geboden ondersteuning (thuisondersteuning, dagondersteuning, hulp bij het huishouden, scootermobiel) reageert men zeer tevreden. Van de ondervraagden vindt 89% de kwaliteit van de ondersteuning goed tot zeer goed en die ondersteuning voldoet voor 95% aan de wensen. 90% geeft aan door de ondersteuning zich beter te kunnen redden en de dingen te kunnen doen die men wil. De kwaliteit van leven is dankzij de ondersteuning voor 81% van de ondervraagden verbeterd.  Cliëntondersteuning Van alle deelnemers aan dit onderzoek weet 35% van de ondervraagden dat ze bij een gesprek een onafhankelijke cliëntondersteuner kan meenemen. De bekendheid is ten opzichte van vorig jaar met 29% vergroot. Hoewel dit hoger is dan het landelijke percentage van 28%, blijven wij ons inzetten om lokaal de bekendheid verder te vergroten. Wet maatschappelijke ondersteuning De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Doel van de Wmo is dat iedereen kan blijven meedoen aan de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Bij een hulpvraag over wonen, welzijn en zorg kunnen de inwoners direct terecht bij de meitinkers in hun wijk of dorp.