Croissanterie De Premier winnaar Gouden Hart voor Heerenveen

HEERENVEEN -     Croissanterie De Premier mag zich 1 jaar lang Maatschappelijk Betrokken Onderneming 2017 noemen.

Deze felbegeerde prijs kreeg zij gisteren uitgereikt tijdens het Hart voor Heerenveen Meet & Match event in het Posthuis Theater. De Premier wint de juryprijs omdat dit bedrijf op een bijzondere wijze haar maatschappelijke betrokkenheid vorm geeft en daarmee bijdraagt aan een mooiere Heerenveense samenleving. De jury is zeer onder indruk dat het Croissanterie De Premier met een beperkte omvang toch lukt om meerdere groepen mensen in de maatschappij op sociaal gebied te bereiken en iets mee te geven. De Premier geeft nieuwkomers de kans om de Nederlandse taal te leren, de aanschuiflunch voor mensen om eenzaamheid tegen te gaan en het organiseren van lezingen over o.a. veiligheid en zorg aan buurtbewoners. Het opvallende is dat De Premier zoveel mensen weet te bereiken en verbinden   met zo weinig middelen. Mensen helpen straalt er vanaf en dat kom tot uitdrukking in hun quote “Een grote, oprechte glimlach is voor mij zoveel meer waard dan een vluchtig dankjewel. Ik kan het iedereen aanraden”!   In het juryrapport zijn twee bedrijven geëindigd op de 2e plaats; Assurantiebedrijf Siebe de Vries en Rabobank Heerenveen Zuidoost Friesland. Beide bedrijven proberen in hun directe verzorgingsgebied dicht bij de mensen te staan en te steunen. De Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland heeft zich weten te onderscheiden door o.a. de breedte van zijn maatschappelijke agenda: circulaire economie, duurzaam wonen, aansluiting onderwijs op het bedrijfsleven, ongelijkheid in de samenleving en gezond voedsel en banking voor food. Het bijzondere is het betrekken van de medewerkers bij deze thema’s en invulling met WeHelpen in Heerenveen middels ambassadeurs. Ook onderscheidend is dat de Nederlandse Rabobank die ontstaan is in 1898 uit de coöperatieve gedachte dit steeds opnieuw uitvindt en invult. Dit wordt ook op lokaal niveau en in 2017 nog steeds gedaan en dicht bij de mensen in het verzorgingsgebied van de bank. Het assurantiekantoor Siebe de Vries heeft zich weten te onderscheiden door de manier waarop men Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) heeft ingebed in de bedrijfsvoering. Tevens heeft men MBO ingevuld op de lange termijn. Siebe de Vries gunt een maatschappelijk initiatief de tijd waardoor het veel bijzondere dingen kan doen.  Het assurantiekantoor wil de initiatieven een kans geven en structureel ondersteunen door volhardend te zijn, adviserend te zijn en te verbinden. Het is een voorbeeld van hoe men naast het draaiende houden van de eigen onderneming ook aan een ander denkt en het belang erkent van diverse verenigingen voor de gemeenschap.   Buitencategorie Dit jaar was er tevens een unieke inzending van een combinatie van bedrijven “de Big 15”. De jury is van mening dat deze niet past tussen de nominaties van de andere zelfstandige bedrijven. Om die reden heeft de jury deze nominatie geplaatst in de categorie Buitengewoon. De jury vindt de activiteit uniek omdat de grootste Heerenveense bedrijven gekozen hebben zich gezamenlijk in te zetten voor een belangrijk maatschappelijk belang. Het belang dat jongeren gezond opgroeien. Men heeft aansluiting gekozen bij de landelijke campagne  Jongeren Op Gezond Gewicht met dit jaar het thema Drink Water!-Campagne.  Het bijzondere en creatieve van dit initiatief is dat de bedrijven de jongeren willen bereiken via de jongeren zelf, via scholen, via de ouders maar ook via de medewerkers van de 15 deelnemende bedrijven om gezond te leven. Op deze manier wordt van onderaf een doel bereikt in gezamenlijkheid. Om die reden stelt Heerenveen ’n Gouden Plak een extra prijs beschikbaar voor deze categorie; de Bokaal Buitengewoon.     Dit jaar heeft de jury in totaal 7 nominaties mogen beoordelen. Buiten de hiervoor genoemde bedrijven ontvingen ook Notariskantoor mr. Margreet Savenije, Studio eLBee en Welkoop Heerenveen een terechte nominatie. Het beoordelen is gebeurd op punten als verbetering van het leefklimaat, versterking van de sociale cohesie, de impact op sociaal gebied , het enthousiasme, creativiteit en hierbij rekening houdend met de grootte van het bedrijf. De jury (Tjitte de Wolff/Heerenveen ’n Gouden Plak, Coby van der Laan/Wethouder Economische Zaken, AH Heerenveen/winnaar 2016 en Hart voor Heerenveen) is erg onder de indruk van alle inzendingen. De maatschappelijke betrokkenheid was weer uitzonderlijk hoog bij alle inzendingen. Hiervoor haar complimenten. Het is heel mooi om te zien wat er allemaal gebeurt op dit vlak in onze gemeente.