Extra kerst-attentie voor voedselbank

HEERENVEEN -    De gemeenteraad van Heerenveen heeft unaniem een amendement van PvdA en CDA gesteund om 10.000 euro uit te trekken om de klanten van de Voedselbank een pakket aan te bieden met verse gezonde producten.

Het amendement volgt op een voorstel van het college om 55.000 euro uit te trekken voor een kerstattentie voor bestuur en ambtenaren van de gemeente Heerenveen. Een terecht gebaar, vindt PvdA-raadslid Jaap Stalenburg. “We zijn het met het college eens dat er een blijk van waardering mag komen voor het ambtelijk apparaat, zij hebben er samen met de politiek ervoor gezorgd dat er in Heerenveen een duurzaam financieel herstel is gerealiseerd. Daar is op vele fronten hard aan gewerkt, maar we hebben ook pittige offers van de burgers gevraagd. Daarom vinden wij dat een geste van de lokale overheid richting een groep burgers die het minder goed heeft, met kerst wel op zijn plaats.” Ook heeft de PvdA fractie een oproep gedaan aan de collega-raadsleden om af te zien van hun kerstpakket en de opbrengst hiervan beschikbaar  te stellen aan de voedselbank. Deze oproep werd door de raad en het college unaniem overgenomen.