OBS Het Slingertouw als eerste in gemeente Heerenveen aan de slag met lesmethode IPC

Schoterplein 29 Heerenveen - OBS Het Slingertouw gaat als eerste basisschool in de gemeente Heerenveen aan de slag met de nieuwe lesmethode International Primary Curriculum (IPC).

De lesmethode biedt een combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en inzicht. Daardoor zouden kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van deze eeuw. Het team is ondertussen geschoold om met IPC aan de slag te kunnen. Na de herfstvakantie wordt er gestart met de eerste unit. Waarbij elke unit op eigen wijze wordt geopend. Om ouders en andere belangstellenden te informeren over het concept en hoe de school er invulling aan gaat geven, is er dinsdag 17 oktober vanaf 19.30 uur een informatieavond. Een medewerker van IPC Nederland vertelt dan wat IPC is en wat het voor de school en het kind betekent.