Lezingen over de historie van de Duitse Orde in Museum Heerenveen

HEERENVEEN -   Binnen de huidige gemeente Heerenveen waren in de periode 1240-1580 drie kloosters van de Duitse Orde gevestigd en twee van andere orden. De Duitse Orde was een ridderorde, maar beschikte hier dan toch over kloosters. Waarom?

 Op woensdagavond 25 oktober staat de geschiedenis en de invloed van deze kloosters in de directe omgeving centraal in twee lezingen. Deze worden gehouden in Museum Heerenveen. Prof. dr. J.A. (Hans) Mol en drs. Dennis Worst nemen u graag mee naar de wereld van commandeurs, Duitse Orde, en kloostermoppen. Hans Mol spreekt over ‘Kloostersaneringen in het Boornegebied omstreeks 1470: een vergelijking tussen het Haskerconvent en de commanderij van Nes’ Dennis Worst gaat in op ‘Het Duitse Ordeklooster van Schoten en zijn plaats in het veenlandschap van Schoterland en Stellingwerf’. In de drie Friese dorpen Nes, Luinjeberd en Oudeschoot stonden kloosters, die alle drie verbonden waren aan de Duitse Orde, die destijds al in Utrecht zetelde. Ze hadden het omliggende land in bezit, en hadden functie als kerk, hospitaal, maar ook als bescherming van de landerijen. Tot in de huidige tijd kunnen we de sporen van hun bebouwing en plaats in het landschap zien, tenminste als we er oog voor hebben. En dat is wat de bezoekers van deze oktoberavond mee kunnen nemen: Een blik in het verleden, en meer oog voor wat dit verleden heeft achtergelaten. Door de recente uitbreiding van de gemeente Heerenveen, vallen alle locaties van Friese huizen van de Duitse Orde binnen de nieuwe gemeentegrenzen. De bijzondere verhalen over de functie van de kloosters, maar ook de grote invloed van de commandeurs hiervan zijn het beluisteren zeker waard. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.