Tjongerschool Mildam in landelijk onderzoek meetkunde

MILDAM -   De Tjongerschool in Mildam doet vanaf september 2017 mee aan het onderzoek ‘Meetkunde uit de kunst in de klas'. 

Het landelijke onderzoek richt zich op het bevorderen van creativiteit van leerlingen bij het oplossen van problemen in het reken- en wiskundeonderwijs. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. Er ligt op scholen vaak een sterke nadruk op het toetsen van leerresultaten. Leerlingen en leraren richten zich op standaard rekenopgaven, zonder dat die werkelijk betekenis hebben voor kinderen. Leerlingen verliezen hierdoor hun natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit in het oplossen van problemen in de wereld om zich heen. Hoe kan de balans gevonden worden tussen het leren van basisvaardigheden, regels en procedures (binnen meten & meetkunde) en nieuwe of alternatieve manieren om problemen op te lossen (creativiteit)? Kan de verbinding tussen meetkunde en kunst de creativiteit bij probleemoplossen vergroten, en daarmee de rekenvaardigheden van leerlingen verhogen? Het onderzoek zoekt een antwoord op deze vragen. Het onderzoek loopt tot met januari 2018. Leerlingen krijgen in deze periode 9 lessen waarin probleemoplossen en creativiteit centraal staat. Om de leerkrachten te ondersteunen wordt hen ook een passend scholingsprogramma aangeboden. Om na te gaan of de lessenserie effect heeft op de creativiteit van leerlingen, hun meetkundeprestaties en de manier waarop zij naar kunst kijken, voeren de deelnemende leerlingen bij de start en bij afronding van het onderzoek taken uit om dit te meten. Op basis van pilotonderzoek is gebleken dat kinderen erg enthousiast zijn over de lessenserie en de taken uit de voor- en nameting. Naast de Universiteit van Utrecht zijn Museum Boijmans van Beuningen, Hogeschool Rotterdam, Ipabo, betrokken bij het onderzoek.