Bornego College en Present Heerenveen gaan samenwerken

HEERENVEEN - Het Bornego College en Stichting Present Heerenveen zijn afgelopen vrijdag een samenwerkingsovereenkomst aangegaan.

Afgesproken is dat vanaf dit schooljaar alle eerstejaarsleerlingen van mavo/havo/vwo één dagdeel vrijwilligerswerk gaan doen. Het contract werd ondertekend in het Bornego College te Heerenveen. “We zijn erg blij met deze overeenkomst, omdat we als stichting ook jongeren bewust willen maken van wat je voor een ander kunt betekenen,” vertelt Tryntsje Dijkstra, projectenbegeleider bij Stichting Present. “We geven eerst een presentatie in de klas. Vervolgens gaan de leerlingen in kleine groepen een project doen. Bijvoorbeeld meehelpen bij een bingo-ochtend in woonzorgcentrum Anna Schotanus, of assisteren bij het zanguurtje in Heremastate.” Patricia de Vries, afdelingsleider van de eerste klassen mavo/havo/vwo, ondertekende namens het Bornego College de overeenkomst. “Deze samenwerking past goed bij onze slogan Goed voor elkaar,” aldus Patricia. “We vinden het belangrijk dat leerlingen in aanraking komen met vrijwilligerswerk. Zo leren ze belangeloos iets voor een ander te doen. Dit jaar hebben we 10 brugklassen: in totaal zijn dat ruim 250 leerlingen die aan de slag gaan!” Stichting Present helpt mensen door groepen vrijwilligers in te zetten die een eenmalige klus doen. Dat kan door praktische hulp te bieden bij mensen thuis of door mensen wat extra aandacht te geven door het doen van een gezellige activiteit.