Heerenveens koor Perspectief bestaat 20 jaar

HEERENVEEN - Dit najaar is het twintig jaar geleden dat koor Perspectief uit Heerenveen haar eerste optreden verzorgde.

In een feestelijke viering op zondagavond 15 oktober wordt bij dit jubileum stil gestaan. Met muziek van toen en nu, en ook de zangers en zangeressen van toen en nu belooft het een vrolijke bijeenkomst te worden. In de loop van 1996 staken enkele oud-leden en ook de oprichter van Lords Moor Singers de koppen bij elkaar. Ze waren gestopt met de Lords Moor Singers omdat het veelgevraagde koor een te zwaar beslag op de tijd van de leden legde in een periode dat iedereen nog jonge kinderen had. Samen met oud-leden van New Creation uit Joure ontstond het initiatief om een nieuw koor op te richten. Repertoire: gospel en meer. Afspraak: we zingen niet met de feestdagen en houden de tijdsbelasting beperkt. Dirigent John Verrijk werd benaderd en toen er bij een proefrepetitie al veertig mensen kwamen, was de start van Perspectief een feit. Binnen mum van tijd  waren er meer dan zestig leden en moest er een ledenstop ingevoerd worden. John Verrijk en lid van het eerste uur Tineke Mast vertellen: “Er was meteen zo veel enthousiasme. Toen moesten we er wel mee doorgaan.” Het repertoire van Perspectief is afwisselend. “Betekenisvolle liederen met een christelijke basis”, zo wordt het repertoire omschreven. Gospel, Huub Oosterhuis, Engelse hymnes, van alles komt voorbij. En ook qua gezindte is het een wisselend gezelschap. “Van EO-jongerendag tot Wereldwinkel”, zoals dirigent John Verrijk het omschrijft. De gemiddelde leeftijd is enigszins geklommen, maar er hebben zich voor het nieuwe seizoen alweer een aantal “veertigers” gemeld. En met ruim twintig mannen heeft Perspectief, in tegenstelling tot veel gemengde koren, ook niet te klagen over de tenor- en bassectie. Overigens zijn nieuwe enthousiastelingen welkom. Langzamerhand, nu de meeste leden in een andere levensfase zitten, de kinderen groot en/of het huis uit zijn, is de lat ook weer hoger komen te liggen. Zo wordt voor het nieuwe seizoen gewerkt met een stemcoach. Hoogtepunten van de afgelopen jaren waren onder andere: de musicals Noömi en Grenzeloos, waar vanuit Perspectief veel grotere projectkoren voor werden opgericht. Zo werkt het ook bij de jaarlijkse kerstnachtdiensten in Sportstad. Leden van Perspectief vormen samen met zo’n honderdvijftig gelegenheidszangers, het tweehonderd man tellende Groot Heerenveens Kerstkoor. Ook de optredens in de diensten rond Pasen zijn voor de koorleden en bezoekers mooie momenten. Natuurlijk zijn er in de loop van de jaren wisselingen geweest in de ledengroep maar de basis is een vaste club, die in de loop van de jaren ook sterk op elkaar betrokken is geraakt. Tineke: “We leven met elkaar mee bij hoogte- en dieptepunten en steunen elkaar als iemand het moeilijk heeft. Zo zingen we in trouw- en doopdiensten, maar ook bij rouwdiensten. Dat laatste is dan moeilijk maar ook heel mooi om te doen.” Op zondagavond 15 oktober is er om 19 uur in Trinitas een feestelijke viering ter gelegenheid van het twintigjarig jubileum. Muziek uit de hele periode komt terug. Er zijn reüniekoren van oud-leden en van de musicals Noömi en Grenzeloos.