College vraagt opvatting gemeenteraad over gaswinning Nieuwehorne

HEERENVEEN -  Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen heeft besloten om de gemeenteraad te vragen zich uit te spreken over het winnen van gas in Nieuwehorne.

Dat geldt ook voor het verdubbelen van de bestaande gasleiding van Mildam naar Garyp. Op grond van het bestemmingsplan is het college bevoegd om het winnen van gas en het verdubbelen van de gasleiding toe te staan. Zij heeft ook al eerder gezegd hiermee onder voorwaarden te willen instemmen. Het college wil hier aan vasthouden. Echter, de gemeenteraad heeft, door het aannemen van de motie ‘Gasboringen onder Heerenveens grondgebied’, een duidelijk signaal afgegeven. Het college wil hier in zijn besluitvorming niet aan voorbij gaan. Daarom vraagt het de gemeenteraad om een standpunt. Wethouder Siebren Siebenga: ‘Wij zien ons nu geplaatst voor de vraag hoe te besluiten op de aanvragen van Vermillion voor gaswinning in Nieuwehorne en de verdubbeling van de bestaande gasleiding. Onze bevoegdheid ligt op het toetsen van de verzoeken op het gebied van ruimtelijke ordening. Het blijkt dat wij vanuit die invalshoek de argumenten van de gemeenteraad niet mee kunnen wegen.’ Alternatief is dat het college zich conformeert aan het standpunt van de gemeenteraad, aangenomen in de motie van maart 2017. Siebenga: ‘Daarmee wijzen we dus beide verzoeken af en verlenen we geen planologische toestemming. We verwachten dat een weigering op deze argumenten juridisch geen stand houdt. Afhankelijk van het standpunt van de gemeenteraad nemen wij vervolgens een definitief besluit.’ Aangenomen motie Op 20 maart 2017 heeft de gemeenteraad de motie ‘Gasboringen onder Heerenveens grondgebied’ aangenomen. Hierin wordt het college gevraagd om het aanboren van nieuwe gasvelden zo veel mogelijk te voorkomen.