Stichting Fryske Frucht op zoek naar appels

HEERENVEEN - Stichting Fryske Frucht Heerenveen is weer gestart met het jaarlijkse inzamelen van appels. Het gaat hierbij om appels van particulieren waar anders niets mee gedaan wordt.

De appels kunnen bij vier ‘Fryske Frucht inzamelpunten’ worden ingeleverd. Voor de regio Heerenveen is het inzamelpunt restaurant De Koningshof. De gedoneerde appels krijgen een ,heerlijke' bestemming als vers geperst Fryske Frucht Appelsap: een  streekproduct met het Wâldpyk keurmerk. Om aan de toenemende vraag naar de Fryske Frucht Appelsap te kunnen blijven voldoen, wil Fryske Frucht in 2017 minimaal 10.000 kilo appels verzamelen. Appels kunnen worden ingeleverd bij De Koningshof Heerenveen, De Pleats in Burgum, De Herberg van Smallingerland in Rottevalle en Het Spijshuys in Boornbergum. Het inleveren van appels kan nog tot eind oktober. Stichting Fryske Frucht Fruitbomen horen van oudsher bij het Friese Landschap. Stichting Fryske Frucht wil dit Friese Erfgoed behouden en uitbreiden door 3000 nieuwe fruitbomen te planten. Te beginnen in de Friese Wouden. De Stichting plant de bomen zelf maar nodigt alle geïnteresseerden graag uit om dit voorbeeld te volgen. Fryske Frucht stimuleert het gebruik van dit fruit en produceert en distribueert de Fryske Frucht Appelsap. Daarnaast organiseert de Stichting jaarlijks een Bloesem-, Pluk- en 0ogstfeest.