Wijkbelang Noord onderzoekt geluidsoverlast

HEERENVEEN -  Wijkbelang Heerenveen Noord heeft van inwoners uit de wijk  signalen gekregen van geluidsoverlast van de snelwegen (A32 en A7).

Om te onderzoeken of meer mensen geluidsoverlast ervaren van de snelweg, is er een enquête opgesteld. Deze enquête is digitaal uitgezet. Wijkbelang Noord hoopt op  nog meer respons vanuit de wijk en misschien bewoners uit de omliggende wijken in Heerenveen. Om een nog beter beeld te krijgen van de omvang van de overlast is besloten om deze  enquête breder in Heerenveen uit te zetten. Wie overlast ervaart van de snelweg kan via de website van Wijkbelang Heerenveen Noord de enquête invullen. De resultaten van de enquête zullen meegegeven worden aan de gemeente. Meer informatie en de link naar de enquête zijn te vinden op: www.heerenveennoord.nl .