De Ontmoeting: Royal Smilde Run

Heerenveen - Waar komen mensen elkaar tegen de komende weken? Vandaag in de rubriek De Ontmoeting Kor Poelstra, medeorganisator van de Royal Smilde Run.

Wie ben je? “Ik ben Kor Poelstra en ik ben 61 jaar. Ik werk op de afdeling kwaliteitscontrole van Smilde Foods in Heerenveen. Samen met Hans Koopal, Erwim Eggink, Willy Smits en Aaltsje Wesselius, een aantal enthousiaste werknemers van Smilde Foods, organiseer ik de Royal Smilde Run op 7 oktober 2017. We kregen hierbij hulp van twee leden van AV Heerenveen. Ook de directie van Smilde Foods is mede-initiatiefnemer en geeft de organisatie veel ruimte en steun om dit evenement te realiseren. Bovendien is het bedrijf sponsor en stelt terrein en ruimte beschikbaar.” Waarom organiseren jullie deze hardloopwedstrijd? “Aanleiding hiervoor is het overlijden van een jonge sportieve collega. Hij is vorig jaar op 45-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het MEN1-syndroom. Dit is een zeldzame erfelijke aandoening waarbij in hormoonproducerende organen kankertumoren ontstaan. Naast actief te zijn als coach bij het voetballen, was hardlopen een grote hobby van hem. Tijdens de jarenlange strijd tegen z’n ziekte bleef hij hiermee doorgaan tot het echt niet meer ging. We organiseren de Royal Smilde Run dit jaar ter nagedachtenis aan onze collega en om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar MEN1, de ziekte die hem fataal is geworden. Wanneer deze eerste keer een succes is, willen we er een jaarlijks terugkerend evenement van maken en er ieder jaar een ander goed doel aan te verbinden.” Waar vindt de hardloopwedstrijd plaats en waar gaat hij langs? “Start en finish is op het bedrijfsterrein van Smilde Foods BV aan de Kuinder 7 in Heerenveen. De route gaat door de bosrijke omgeving van Oranjewoud. De start is om 11:00 uur. Deelnemers kunnen een afstand van vijf kilometer en een afstand van tien kilometer hardlopen.” Hoe kunnen deelnemers zich opgeven? “De inschrijving is via www.runtomove.nl. Het inschrijfgeld is €10,- voor 10 kilometer en €7,50 voor 5 kilometer. Daarnaast kunnen deelnemers zich ook extra laten sponsoren door bijvoorbeeld familie, vrienden of collega’s.” Wat zou je verder nog kwijt willen? “Het samen organiseren van een evenement naast het werk geeft ons, als organiserend team, veel positieve energie. Dit wordt nog eens versterkt door de vele mooie reacties die we ontvangen. Er wordt bijvoorbeeld op scholen en bij voetbalverenigingen aandacht aan besteed en een bloemist heeft spontaan aangeboden om te sponsoren. Ook bij de nabestaanden is veel enthousiasme en dat geeft ons extra voldoening. Tot slot hopen we op veel deelname om samen te lopen voor een mooie opbrengst voor het goede doel! En ook wanneer je niet mee kunt lopen, is sponsoring altijd welkom. Donaties kunnen overgemaakt worden aan Smilde Foods BV op bankrekeningnummer NL86 RABO 0123495512 onder vermelding van Royal Smilde Run.”