,,Behoud tweede tankautospuit voor Heerenveen”

HEERENVEEN - De tweede tankautospuit moet voor de brandweer van Heerenveen behouden blijven.

CDA Heerenveen maakt zich sterk voor het aanpassen van het nieuwe Dekkingsplan van de Veiligheidsregio Friesland, waarin de brandweerzorg beter over de provincie beter verdeeld. ,,In Heerenveen staat een tweede brandweerauto klaar, maar die mag in de theorie straks niet worden ingezet.” Raadslid Hedwich Rinkes van de CDA-fractie heeft maandagavond opgeroepen om meer naar de praktijk te kijken. ,,Wij doen een appèl op het realiteitsbesef, door de papieren werkelijkheid lost te laten. Om het even wat ongenuanceerd en in gewone mensentaal uit te drukken: Als er een grote brand is, staat in Heerenveen een tweede auto klaar, die met belastinggeld wordt onderhouden. Er staat een team gemotiveerde en getrainde vrijwilligers paraat. Maar de auto niet mag worden ingezet.” Achter de uitgangspunten van het concept Dekkingsplan 2.0 kan het CDA zich in principe wel scharen. Doel is om niet langer met een beperkt aantal grote brandweerposten te werken, maar met een fijnmazig netwerk van kleine kazernes en specialismen, verdeeld over Friesland. ,,Het plan dat nu voorligt is een goed doordacht en doorgerekend plan. Onze fractie kan niet anders, dan de waardering uit te spreken over de manier waarop Friesland fijnmazig wordt afdekt. Dat betekent dat de posten elkaar helpen wanneer dat nodig is en dat speciale voertuigen en specialismen op geografisch logische plekken worden geplaatst. In de praktijk wringt de schoen hier. Een extra tankautospuit is gewoon beschikbaar, maar mag niet meer worden ingezet bij calamiteiten.” Gezamenlijk doen de raadsfracties de oproep om de tweede tankautospuit voor Heerenveen te behouden. Een amendement om het dekkingsplan aan te passen, werd raadsbreed ingediend. Rinkes: ,,Wij willen dat de mensen in onze gemeente zo snel mogelijk op hulp van de brandweer kunnen rekenen.  De auto staat er, dus gebruik ‘m.”