Vraagtekens bij veiligheid centrum Heerenveen

HEERENVEEN -  – De VVD heeft maandagavond de zienswijze van de gemeente op het Dekkingsplan Brandweer 2.0 aangescherpt. Raadslid Jaap van Veen heeft aangedrongen op het opnemen van de 2e tankautospuit van Heerenveen in de paraatheid.Het dekkingsplan 2.0 van de Veiligheidsregio Fryslân beoogd de brandweerzorg in de gehele provincie zo veilig, efficiënt en effectief mogelijk in te richten. Door slimme spreiding wordt 24/7 de beste brandweerzorg geboden. De taken en specialismen zijn zo gepositioneerd dat ze snel kunnen helpen en dat er tegelijkertijd voor de hele provincie een goede dekking wordt gerealiseerd. Wat de VVD fractie betreft is de efficiency voor Heerenveen Noord / Centrum echter wat te ver doorgeschoten. Bij een groter incident in het centrum van Heerenveen komt de tweede tankautospuit voortaan niet meer uit de kazerne in Heerenveen maar uit Tjalleberd. En ook indien de eerste tankautospuit van Heerenveen elders als tweede voertuig is ingezet is het de post Tjalleberd dat het centrum van Heerenveen zal bedienen. ‘Dit baart ons zorgen’, aldus Jaap van Veen. Zijn partij ondersteunt het principe van netwerkorganisatie, maar voor een centrum als Heerenveen, waarin oude gebouwen staan, er boven winkels wordt gewoond en zich bovendien een ziekenhuis bevind is een tweede tankautospuit in de plaats zelf op zijn plaats. Bovendien is deze tweede tankautospuit als reserveauto al gestationeerd in de kazerne in Heerenveen. Het valt naar de mening van de VVD dan ook niet uit te leggen dat deze tweede tankautospuit bij een incident, terwijl hij in de kazerne staat, niet gebruikt mag worden.