Ingezonden: Eenzaamheid en te weinig beweging grootste bedreigingen senioren

Heerenveen - De redactie van de Heerenveense Courant ontving onderstaand ,praatstuk'  van Jan Kloosterman.

Bij wet en voorschriften is alles geregeld in de zorg maar de werkelijkheid is vaak totaal anders. In toenemende mate slaat de eenzaamheid toe bij de Friese senioren en met name op het Friese platteland worden organisaties er steeds meer mee geconfronteerd. Een ander aspect is beweging. Veel Friese senioren krijgen te weinig beweging, komen niet meer naar buiten en raken in een isolement. Tot voor aan aantal jaren geleden waren er in Fryslân bijna vijftig senioren afdelingen van de ANBO actief, die met name de contacten met de Friese senioren onderhielden door het regelen van bezoeken en door het opzetten van activiteiten. Door het opheffen van de afdelingen van de ANBO is er van die senioren- activiteiten op het platteland nauwelijks meer iets over gebleven. Inmiddels zijn in Fryslân een groot aantal vrijwilligers actief bezig om het vroegere senioren netwerk in de provincie Fryslân weer nieuw leven in te blazen. Op een aantal plaatsen, met name in de grotere, zijn nieuwe Onafhankelijke Seniorenverenigingen opgericht, die de vroegere activiteiten voor senioren op het platteland weer op hebben gepakt. De nieuwe plaatselijke seniorenverenigingen richten zich met name op contacten en activiteiten die ten doel hebben om de Friese senioren te betrekken bij de Mienskip. Door het organiseren van activiteten voor senioren en zich te richten op het verstrekken van relefante informatie worden Friese senioren weer uit het isolement geholpen en wordt actief vorm gegeven aan het bestijden van eenzaamheid en op het actief bewegen. De overkoepelende Onafhankelijke Seniorenvereniging in Fryslân (OSiF) waarin een groot aantal nieuwe Friese verenigingen zijn aangesloten, heeft in de eerste plaats een servicefunctie voor activiteiten van de nieuwe seniorenverenigingen. Het bestuur van de OSiF houdt zich met name bezig met projecten ter bestrijding en voorkoming van eenzaamheid en zet zich met name in om senioren in Fryslân meer te laten bewegen. Daarbij werkt de OSiF nauw samen met Zorgbelang Fryslân en verzekeringsmaatschappijen. Samen met verenigingen en instellingen wil de OSiF, door het verlenen van services en het geven van voorlichting,  werken aan vitale en gezonde senioren in de provincie. Daarnaast draagt de OSiF tevens zorg voor collectieve kortingen voor Friese senioren bij verzekeringen en het bedrijfsleven. De doelstelling van het bestuur van de OSiF is te werken aan het welzijn en de belangen behartiging van de Friese senioren met een provinciaale dekking. Die provinciale dekking moeten we in de komende jaren in onze organisatie terug krijgen aldus OSiF bestuurslid Jan Kloosterman. (Info kloosterman-jan@hotmail.nl  - 06.22445634)