Scholieren op bezoek in de Oudheidkamer

WOLVEGA -  In het kader van het project ,De Veerkieker: uitzicht op ’t heem'  hebben leerlingen van groep 4/5 van OBS Buttinga uit Oosterwolde en leerlingen van groep 5/6 van OBS De Trede de Oudheidkamer in Wolvega bezocht.

Will Neijzen vertelde de kinderen wat er allemaal te zien is en natuurlijk ook de verhalen erachter. De kinderen hebben geboeid geluisterd en waren zeker onder de indruk van het oude schoollokaaltje, waar ze zelfs zelf schooltje gingen spelen. Als vervolg op dit bezoek gaan de leerlingen komende week aan de slag met verhalenvertelster Baukje Koolhaas en gaan ze zelf leren verhalen te vertellen. De Veerkieker is een schoolbreed heemkunde project, opgenomen in het educatieve aanbod van de Schrieversronte, waarbij het aanbod van regionale erfgoedinstellingen wordt verbonden met dat van (lokale) kunstenaars. Dit omdat behalve kennis van overdracht ook de beleving van lokaal erfgoed van groot belang is. De week van 18 september was de start van het project. 30 van de 40 basisscholen in Oost- en Weststellingwerf doen hieraan mee. Welke erfgoedinstelling de kinderen zullen bezoeken is afhankelijk van de groep waarin ze zitten.