Talant en Ateliers Majeur verstevigen samenwerking rondom kunst en cultuur

HEERENVEEN - Talant en Ateliers Majeur hebben hun handtekening gezet onder een tweejarig contract om hun samenwerking op het gebied van kunst en cultuur met en ten behoeve van cliënten van Talant te verstevigen.

In eerste instantie richt de samenwerking zich op de regio Heerenveen. Op termijn wordt het werkgebied uitgebreid tot in heel Friesland en waar mogelijk ook in de rest van Nederland.

Beide partijen zeggen zich te willen inzetten voor het verder verrijken van de levens van mensen met een verstandelijke beperking. Dat willen zij doen met een passend educatief aanbod van kunst en cultuur.

Er worden onder andere gezamenlijke kunst- en cultuurprojecten opgezet voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij wordt gestreefd naar onbeperkt toegang tot kunst en cultuureducatie.

Verder zeggen Talant en Ateliers Majeur het bestaande aanbod te willen uitbreiden. Om die reden komt er gericht onderzoek naar wat de doelgroep wil. Daarnaast komt er een structurele vorm van dagbesteding met als aandachtsgebied kunst en cultuur.