Thema’s Bestemming Noordwolde 2018-2020 bekend

NOORDWOLDE - Gezondheid, ondernemen, participatie en sociale betrokkenheid zijn de thema’s die van 2018 tot 2020 worden uitgevoerd in het project Bestemming Noordwolde.

De thema’s zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken die dit jaar door de gemeente Weststellingwerf zijn gevoerd met dorpsbewoners en dorpsorganisaties.

Bestemming Noordwolde is een gezamenlijk leefbaarheidsproject van inwoners, de gemeente Weststellingwerf, de provincie Friesland en maatschappelijke organisaties. Zij werken daarin samen aan: een lagere werkloosheid, een hoger gemiddeld inkomen, saamhorigheid, het ontplooien van lokale initiatieven en een participatiegraad gelijk aan het Fries gemiddelde in Noordwolde in 2024.