Laaggeletterdheid van deze tijd?

Heerenveen - “Heeft u dat ook wel eens?” - vaak de beginzin van Dominee Gremdaat in zijn column. Maar nu vraag ik het u. Heeft u dat ook wel eens: U bent met iemand in discussie en dat de ander al je argumenten aan de kant schuift door te vragen of dat nog wel van deze tijd is! Afgelopen week overkwam het mij weer. Een week van laaggeletterdheid? Onnodig vond mijn gesprekspartner. Niet van deze tijd.

Velen onderschatten de problemen die mensen hebben met taal, formulieren invullen en de digitalisering. Met de overheid moet je tegenwoordig digitaal communiceren. Mijn overheid. Nl. Ook over uitkeringen, met het UWV. Als lid van de UWV-cliëntenraad wijs je het management er op, dat niet iedereen op de digitale snelweg zit. Dat zo’n twintig procent van de klanten moeilijkheden heeft met het digitale verkeer. En dat de klant daarom alle aanvragen en rapportages liever op papier thuis krijgt. Zo’n beleidsmedewerker van UWV kijkt je dan aan met een gezicht van: “Is dat nog wel van deze tijd?”

Een grote groep volwassenen met een leesbeperking - mogelijk meer dan twee miljoen - dreigt zo vergeten te worden. En dat in ons welvarende Nederland. Daarom organiseerde de Stichting Lezen & Schrijven dus de Week van de Alfabetisering. Met als thema ‘Een goede daad is het delen waard’. Met een centrale rol voor de bibliotheken, waar het Digi-Taalhuis is gevestigd. Daar worden taallessen gegeven, daar kan je leren met een tablet om te gaan enzovoort. Twee maal in de week wordt daar een inloopspreekuur gehouden.

Wist u trouwens dat je op De Kempenaer hulp kunt krijgen bij het invullen van formulieren? Weet u iemand die moeite heeft met taal, wijs hem of haar hier op. Liever nog: ga er samen heen. Want alleen neem je die drempel niet zo makkelijk.

Net als voedselbanken en armoede is laaggeletterdheid nog niet uit de tijd. Mooi dat er aan wordt gewerkt. De Baronesse, de Kempenaer en het Digi-Taalhuis zoeken nog vrijwilligers. Iets voor u misschien?