Kleinzoon Age van het Meer trots op Mobilisatie-Oorlogskruis grootvader

Heerenveen - Age van het Meer heeft vrijdag postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis. Daar is zijn kleinzoon Age Ronald Hamer maar wat trots op.

Burgemeester Van der Zwan reikte de onderscheiding uit aan Afke Hamer. Zij is de dochter van de in 1983 overleden oud-militair, die postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis kreeg voor zijn inzet als militair voor en tijdens de meidagen 1940 van de Tweede Wereldoorlog. Hieronder de toespraak die Hamer hield bij het uitreiken van de onderscheiding. Een aantal jaar geleden ben ik mij gaan verdiepen in het verleden van mijn grootvader Age van het Meer, in het bijzonder de periode 1939-45, de oorlogsjaren. Ik was slechts negen jaar oud toen hij op nog maar 62 jarige leeftijd kwam te overlijden in 1983. Destijds als negenjarige had ik nog niet de interesse in de tweede wereld oorlog die ik later wel zou krijgen.Wat had ik hem een vragen gesteld over die periode als hij nog geleefd had. Ik wist dat hij gevochten had in de oorlog en dat zijn ouders bericht hadden ontvangen dat hij gesneuveld zou zijn, totdat hij een tijd later ineens voor de deur stond. Dit was destijds alles wat ik wist.

Rode Kruis

Ik ben mij toen gaan verdiepen in zijn verleden en heb diverse instanties aangeschreven. Beginnende met het Rode kruis en met succes. Door de tijd heen heb ik veel informatie mogen ontvangen , waardoor ik nu meer over zijn verleden weet. Mijn grootvader Age van het Meer moest op 23 oktober 1939 opkomen voor mobilsatie, hij werd destijds ingelijfd als gewoon dienstplichtige bij het 9e Regiment Infanterie, 1e Compagnie, 3e Bataljon. Het 9e Regiment Infanterie werd ingezet in Vesting Holland, dit is het gebied tussen Haarlem en Delft. Op 11 mei word hij als vermist opgegeven.

Granaatsplinter

Hij werd gewond door een granaatsplinter in zijn linker voet en werd krijgsgevangen genomen en overgebracht naar Krijgsgevangen kamp Stalag II-A te Neubrandenburg. Tijdens de treinreis is hij medisch geholpen in een lazarettzug 655 (hospital trein). Op 21 juni 1940 is hij vrij gelaten en kon hij terugkeren naar zijn ouderlijk huis. Later heeft hij tijdens de Duitse bezetting moeten werken als dwangarbeider in Duitsland. Over deze periode is het moeilijk om informatie te vinden. In oktober 1942 is mijn grootvader gehuwd met Josefina Post, ze kregen 3 kinderen.

Verzoek ingediend

Voor zijn inzet van de verdediging van het vaderland, heb ik het verzoek ingediend voor het postuum toekennen van het Mobilisatie Oorlogskruis voor mijn grootvader Age van het Meer dat gehonoreerd werd. Dank en respect zijn er voor mijn grootvader voor zijn inzet, tijdens deze zwarte periode uit de Nederlandse geschiedenis. Het is voor mij een grote eer dat vandaag ruim 77 jaar na het begin van de oorlog mijn moeder Afke van het Meer , dochter van Age van het Meer het Mobilisatie Oorlogskruis in ontvangst mag nemen voor haar vader, de erkenning waar hij recht op heeft.

Dank

Ik dank ook de Burgemeester de heer van der Zwan, voor de uitreiking van het Mobilsatie Oorlogskruis, dank namens mij en de familie.Erg veel dank! Ik dank u wel.