Aandacht voor taal bij interculturele lunch in Digitaalhuis

Wolvega - De stoelen van openbare bibliotheek in Wolvega waren woensdag gevuld met een bont gezelschap van raadsleden, vrijwilligers, docenten en deelnemers van het Digitaalhuis.

Er was onder andere een interculturele taallunch. Die werd verzorgd door de deelnemers van het Digitaalhuis. Dat zijn inwoners van Weststellingwerf die zichzelf vaardiger met taal, rekenen en/of computervaardigheden willen maken. Ook personen uit andere werelddelen die in Nederland een nieuw bestaan opbouwen zijn erbij betrokken. In de bibliotheek is deze groep mensen druk bezig om zich beter te bekwamen in de Nederlandse taal of zich de Nederlandse taal eigen te maken. Dat gebeurt onder begeleiding van docenten van ROC Friesland College en vrijwilligers. Met de taallunch wil het Digitaalhuis Wolvega aandacht voor de problemen die mensen ervaren als ze de taal niet goed beheersen. (Foto’s Lenus van der Broek)