Wereldwijde Celebrate Recovery van start in Heerenveen

HEERENVEEN - Het herstelprogramma Celebrate Recovery voor mensen die ergens in vastgelopen zijn of hun problemen niet kunnen overwinnen start binnenkort in Heerenveen.

De eerste bijeenkomst is maandag 11 september. Dan spreekt Jan Baan uit Giessenburg. Hij is sinds 1981 werkzaam vanuit de Stichting Agapè en maakte in het verleden deel uitgemaakt van de redactie van Uitdaging. Tegenwoordig is hij adviseur voor kerkenraden en oudstenraden op het terrein van gemeenteopbouw. Daarnaast verzorgt hij trainingen. Opgeven voor de bijeenkomst hoeft niet.

Celebrate Recovery is een bijbels programma waar iedereen serieus werk kan maken van herstel en discipelschap. Het is bedoeld voor mensen die hun situatie niet alleen onder ogen te zien, maar ook de moed hebben om zich uit te strekken naar verandering.

Het programma wordt wereldwijd gehanteerd. Wekelijks komen in 30.000 kerken mensen bij elkaar om in kleine groepen hun problemen te overwinnen. Samen met elkaar te werken aan het wegnemen van (emotionele) pijn en barrières. Ook wordt gewerkt aan een gezond geestelijk leven waarin verkeerde gewoonten niet langer tot gevolg hebben dat levensgeluk wordt weggenomen.

De toegang is gratis. Wel wordt een collecte gehouden. De bijeenkomst is in gebouw Pniël aan de Leliestraat 1-3 in Heerenveen. De bedoeling is dat bijeenkomsten het hele jaar door op maandagavond vanaf 19.30 uur worden.

Zie ook www.celebraterecovery.nl/heerenveen.