OBS ’t Holtpad van start met Bibliotheek op school

Kerkweg 9 Nijeholtpade - OBS ’t Holtpad uit Nijeholtpade is van start gegaan met de Bibliotheek op school.

De basisschool heeft daarover samen met de Bibliotheek Zuidoost Fryslân dinsdagmiddag hun handtekening gezet. De samenwerking geldt voor drie jaar. Er wordt ingezet op het verbeteren van de leesprestaties en om lezen leuker te maken voor de kinderen. Na het afnemen van een zogenaamde leesmonitor wordt bepaald op welke manier extra leesplezier binnen de school en de thuisomgeving kan worden gestimuleerd. Aan de hand van de leesmonitor gaat een leesconsulent van de bibliotheek aan de slag met het introduceren van boeken en projecten. De leesconsulent is vanuit de bibliotheek de komende jaren de vaste contactpersoon voor de leerlingen en leerkrachten.