Weststellingwerf als enige Friese gemeente betrokken bij Village Deals VNG

WOLVEGA - Weststellingwerf doet als enige Friese gemeente mee aan het project Village Deals van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

In totaal doen er tien Nederlandse gemeenten mee aan het project dat door de VNG is gestart voor de zomer.

Village Deals is een deal tussen het college van B&W en de gemeenteraad en moet integrale en vernieuwende aanpakken binnen het sociaal domein stimuleren. Het college heeft de raad voorgesteld om de pijlen in Weststellingwerf te richten op het thema schulden en bewindvoering.

Bij het traject krijgt een gemeente een jaar lang via VNG begeleiding van een adviesbureau om het opzetten van de Village Deal, een leertraject binnen de gemeente en landelijke uitwisseling met andere deelnemende gemeenten om van elkaar te leren.

De gemeente Weststelling wil naar eigen zeggen op deze manier ervaring opdoen om inwoners passende dienstverlening te kunnen bieden rondom schulden en bewindvoering

Op dit moment wordt een voorstel voor een plan van aanpak uitgewerkt. In het najaar wordt de raad geïnformeerd.