Bibliotheek Mar en Fean opent afdeling bij basisschool De Optimist in Heerenveen

Barten 11 Heerenveen - Mar en Fean opent dinsdag 12 september om 8.30 uur de Bibliotheek op school bij De Optimist aan de Barten 11 in Heerenveen.

De bibliotheek wordt op ludieke wijze geopend door leerkrachten. Zij spelen daarbij een boek na op het schoolplein. Niet alleen leerlingen, maar ook hun ouders zijn aanwezig bij de opening. Vorig schooljaar is een begin gemaakt met de Bibliotheek op school op De Optimist. Op basis van die resultaten van het onderzoek op deze school is een lees- en activiteitenplan opgesteld, zoals: uitbreiden van de boekenkring, groepsbezoeken in de bibliotheek, voorlezen, praten over boeken en informatievaardigheden. Bij de Bibliotheek op school werkt Mar en Fean samen met diverse basisscholen in de gemeente Heerenveen. Scholen en de bibliotheek zeggen op deze manier gezamenlijk werk te willen maken van een doorlopende leerlijn voor het leesonderwijs en media- en informatievaardigheden. Daarbij is ook een leesconsulent verbonden aan de school.